Behúňě na bežecký pás

Behúňě na bežecký pás

Behúňě na bežecký pás

Kontrola všetkých súčastí bežeckého trenažéru, najmä gumového pásu, je nutná nielen z dôvodu ochrany samotného zariadenia, ale aj pre bezpečnosť cvičiacich.
Včasná výmena gumového pásu ušetrí veľa starostí
Neoddeliteľnou súčasťou každého chodeckého alebo bežeckého trenažéru je bezpochyby gumový pás. Je jasné, že táto časť je na celom zariadenia počas prevádzky najviac namáhaná.
    • Preto je potrebný čas od času skontrolovať, či nie je potrebné objednať náhradné diely a gumu vymeniť.
    • Ak by sme tento problém prehliadali, potom by hrozilo poškodenie spodnej dosky pod pásom.
Pravidelnou kontrolou a včasnú výmenou náhradných dielov si zaistíte, že Vám bežecký pás bude ešte dlhú dobu slúžiť k plnej spokojnosti.
Pravidelná kontrola je nutná
Vo verejných fitcentrách a posilňovniach, kde sú tieto bežecké trenažéry bežnou súčasťou, je kontrola potrebná v kratších časových intervaloch. Výmenou náhradných dielov zaistíte ochranu inventára pred poškodením aj bezpečnosť svojich klientov.
    • Náhradný gumový pás je nutné kupovať vždy u kvalitného predajcu.
    • Len tak máte istotu, že Vás trenažér po niekoľkých krokoch neopustí.

Výrobca: Řadit podle:
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 400 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:346,- EUR
Cena s DPH419,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 399 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:346,- EUR
Cena s DPH418,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 398 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:345,- EUR
Cena s DPH418,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 397 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:344,- EUR
Cena s DPH417,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 396 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:344,- EUR
Cena s DPH416,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 395 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:343,- EUR
Cena s DPH415,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 394 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:342,- EUR
Cena s DPH414,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 393 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:342,- EUR
Cena s DPH413,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 392 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:341,- EUR
Cena s DPH413,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 391 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:340,- EUR
Cena s DPH412,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 400 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:340,- EUR
Cena s DPH412,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 390 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:340,- EUR
Cena s DPH411,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 399 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:340,- EUR
Cena s DPH411,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 389 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:339,- EUR
Cena s DPH410,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 398 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:339,- EUR
Cena s DPH410,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 388 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:338,- EUR
Cena s DPH409,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 397 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:338,- EUR
Cena s DPH409,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 387 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:337,- EUR
Cena s DPH408,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 396 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:337,- EUR
Cena s DPH408,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 386 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:337,- EUR
Cena s DPH408,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 395 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:337,- EUR
Cena s DPH408,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 385 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:336,- EUR
Cena s DPH407,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 394 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:336,- EUR
Cena s DPH407,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 393 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:335,- EUR
Cena s DPH406,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 384 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:335,- EUR
Cena s DPH406,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 392 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:335,- EUR
Cena s DPH405,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 383 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:335,- EUR
Cena s DPH405,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 391 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:334,- EUR
Cena s DPH404,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 382 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:334,- EUR
Cena s DPH404,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 400 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:334,- EUR
Cena s DPH404,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 390 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:333,- EUR
Cena s DPH403,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 381 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:333,- EUR
Cena s DPH403,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 399 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:333,- EUR
Cena s DPH403,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 389 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:333,- EUR
Cena s DPH403,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 380 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:333,- EUR
Cena s DPH402,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 398 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:333,- EUR
Cena s DPH402,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 388 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:332,- EUR
Cena s DPH402,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 379 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:332,- EUR
Cena s DPH402,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 397 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:332,- EUR
Cena s DPH402,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 387 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:331,- EUR
Cena s DPH401,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 378 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:331,- EUR
Cena s DPH401,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 396 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:331,- EUR
Cena s DPH401,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 386 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:331,- EUR
Cena s DPH400,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 377 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:331,- EUR
Cena s DPH400,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 395 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:331,- EUR
Cena s DPH400,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 385 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:330,- EUR
Cena s DPH399,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 394 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:330,- EUR
Cena s DPH399,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 376 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:330,- EUR
Cena s DPH399,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 384 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:329,- EUR
Cena s DPH398,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 393 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:329,- EUR
Cena s DPH398,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 375 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:329,- EUR
Cena s DPH398,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 383 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:329,- EUR
Cena s DPH398,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 392 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:329,- EUR
Cena s DPH398,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 374 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:328,- EUR
Cena s DPH397,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 382 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:328,- EUR
Cena s DPH397,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 391 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:328,- EUR
Cena s DPH397,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 373 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:328,- EUR
Cena s DPH397,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 400 cm X šířka 52 cm
ks
Cena bez DPH:328,- EUR
Cena s DPH396,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 381 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:327,- EUR
Cena s DPH396,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 390 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:327,- EUR
Cena s DPH396,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 372 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:327,- EUR
Cena s DPH396,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 399 cm X šířka 52 cm
ks
Cena bez DPH:327,- EUR
Cena s DPH396,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 380 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:327,- EUR
Cena s DPH395,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 389 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:327,- EUR
Cena s DPH395,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 371 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:326,- EUR
Cena s DPH395,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 398 cm X šířka 52 cm
ks
Cena bez DPH:326,- EUR
Cena s DPH395,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 379 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:326,- EUR
Cena s DPH394,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 388 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:326,- EUR
Cena s DPH394,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 370 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:326,- EUR
Cena s DPH394,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 397 cm X šířka 52 cm
ks
Cena bez DPH:326,- EUR
Cena s DPH394,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 378 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:325,- EUR
Cena s DPH394,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 387 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:325,- EUR
Cena s DPH393,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 369 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:325,- EUR
Cena s DPH393,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 396 cm X šířka 52 cm
ks
Cena bez DPH:325,- EUR
Cena s DPH393,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 377 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:325,- EUR
Cena s DPH393,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 386 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:325,- EUR
Cena s DPH393,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 368 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:324,- EUR
Cena s DPH392,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 395 cm X šířka 52 cm
ks
Cena bez DPH:324,- EUR
Cena s DPH392,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 376 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:324,- EUR
Cena s DPH392,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 385 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:324,- EUR
Cena s DPH392,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 394 cm X šířka 52 cm
ks
Cena bez DPH:324,- EUR
Cena s DPH392,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 367 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:324,- EUR
Cena s DPH392,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 384 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:323,- EUR
Cena s DPH391,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 375 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:323,- EUR
Cena s DPH391,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 393 cm X šířka 52 cm
ks
Cena bez DPH:323,- EUR
Cena s DPH391,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 366 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:323,- EUR
Cena s DPH391,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 383 cm X šířka 53 cm
ks
Cena bez DPH:323,- EUR
Cena s DPH390,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 374 cm X šířka 54 cm
ks
Cena bez DPH:323,- EUR
Cena s DPH390,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 392 cm X šířka 52 cm
ks
Cena bez DPH:322,- EUR
Cena s DPH390,- EUR
Behúň na bežecký pás Exklusive délka 365 cm X šířka 55 cm
ks
Cena bez DPH:322,- EUR
Cena s DPH390,- EUR

© fitnesspohotovost.sk

pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie.   Nepřehlédněte